Ảnh Freeimageslive

Theo một nghiên cứu của WealthInsight, giới nhà giàu có xu hướng rót tiền từ thiên vào các tổ chức văn hóa như nghệ thuật, âm nhạc và bảo tàng. Điểm đến thứ 2 là về giáo dục, tiếp đến là chăm sóc sức khỏe.

Các lĩnh vực ít hấp dẫn đối với các khoản từ thiện của giới nhà giàu là tôn giáo, thí nghiệm ý tưởng, thể thao, quyền con người và quân đội.

Theo nghiên cứu này, các triệu phú là nữ có xu hướng rót tiền từ thiện vào các lĩnh vực như sức khỏe và nhân đạo. Những triệu phú kiếm tiền từ tài chính và kinh doanh thì sẽ có xu hướng từ thiện cho giáo dục và văn hóa.

Nghiên cứu cũng cho thấy các lĩnh vực từ thiện cũng khác nhau theo từng khu vực. Ở các nền kinh tế phát triển như Mỹ và Châu Âu, sức khỏe và văn hóa là những lĩnh vực hấp dẫn nhất. Trong khi đó, từ thiện cho giáo dục lại đứng đầu ở các nền kinh tế đang phát triển.

Ở Châu Mỹ, 20% số triệu phú muốn dành tiền từ thiện cho chăm sóc sức khỏe, sau đó là văn hóa với tỷ lệ 19,7%, tiếp đến là giáo dục và các hành động nhân đạo.

Tuy nhiên, từ thiện cho giáo dục lại chiếm lĩnh ở Châu Á với tỷ lệ 27%. Văn hóa và sức khỏe chiếm tỷ lệ thấp hơn rất nhiều. Ở Châu Phi và Trung Đông, tỷ lệ từ thiên cho giáo dục chiếm tới 29,6%.

Mai Linh (Theo CNBC)