Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2022 của tỉnh Ninh Bình là 6.998,121 tỷ đồng, đến hết tháng 8 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Ninh Bình đã kiểm soát thanh toán trên 3.500 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch vốn, trong đó thanh toán khối lượng hoàn thành đạt trên 2.600 tỷ đồng, chiếm 76,2% số vốn giải ngân.

Ninh Bình: Giải ngân nhanh phải đồng nghĩa với chất lượng công trình tốt
Ninh Bình chú trọng đến chất lượng các dự án, công trình song song với tiến độ giải ngân vốn. Ảnh: H.T

Hiện Ninh Bình đang đứng trong top đầu các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước. Kết quả này cho thấy các cấp ủy, chính quyền của địa phương đã rất sát sao với công tác này. Theo đó, việc xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công được thực hiện bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo phù hợp với khả năng huy động nguồn lực; việc bố trí vốn đảm bảo tập trung, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

UBND tỉnh Ninh Bình lưu ý, dự án chỉ được trình và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng thẩm quyền và đã xác định rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Đồng thời, các cấp, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn vốn.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đã cơ bản nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2022, chú trọng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Do đó, tỷ lệ giải ngân đạt cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 95%, góp phần phục hồi nền kinh tế của địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư công. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác lập, thẩm định, đồng thời tham gia góp ý đối với từng khâu (chủ trương dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) và đặc biệt lưu ý tiến độ giải ngân nhanh cũng đồng nghĩa với chất lượng các dự án, công trình phải tốt.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng lưu ý các cấp, ngành, chủ đầu tư đảm bảo phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, tránh trùng lặp hạng mục, chồng lấn giữa các dự án. Dự án chỉ được trình và quyết định chủ trương đầu tư theo đúng thẩm quyền và đã xác định rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Đồng thời, các cấp, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp về để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nguồn vốn.

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình với chức năng kiểm soát và thanh toán vốn đang tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm soát, thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Ninh Bình đã áp dụng linh hoạt 2 phương thức thanh toán là “Thanh toán trước, kiểm soát sau” và “Kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với từng hợp đồng thanh toán để đưa nguồn vốn ngân sách đến các dự án, công trình một cách nhanh nhất./.