Ninh Thuận: Bưởi Phước Bình được cấp mã số xuất khẩu sang Hoa Kỳ