KBNN Ninh Thuận

Công chức Phòng Kiểm soát chi- KBNN Ninh Thuận rà soát các hồ sơ thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng giúp kích cầu nền kinh tế, tạo đà tăng trưởng. Tuy nhiên, theo báo cáo từ UBND tỉnh Ninh Thuận, việc giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch vốn năm 2020 chưa đạt như mong muốn khi kết thúc niên độ ngân sách, tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh mới đạt 74%. Do đó, trong năm 2021, ngoài việc phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021, Ninh Thuận phải tập trung giải ngân hết nguồn vốn năm 2020 chuyển sang

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục các dự án trọng điểm, tiến độ thi công các dự án cấp bách, nhất là 4 công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 là: Hồ chứa nước Sông Than; môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; đường đôi vào hai đầu thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam); kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp; hoàn thành các thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện đối với các dự án khởi công năm 2020 và thực hiện các thủ tục thanh toán dứt điểm các hạng mục công trình có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm; yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết và cam kết tiến độ giải ngân của từng chương trình. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ cam kết, tỉnh sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân, tập thể có liên quan.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư thường xuyên rà soát các dự án để kịp thời xem xét, giải quyết các khó khăn; chú trọng công tác tuyên truyền, đối thoại nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm ra hướng giải quyết đảm bảo lợi ích hài hòa, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng. Ðồng thời, tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án./.

Vân Hà