Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận, thời gian trong vòng 30 ngày sau khi nhận được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty chứng khoán được chỉ định là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI).

Giá bán và nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy định Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) cùng các quy định liên quan.

NKG cho biết, mục đích của việc chào bán là cơ cấu nguồn vốn, bổ sung vào vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên thị trường, cổ phiếu NKG hiện được giao dịch với giá 29.550 đồng/ cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu (đầu năm 2021).

Mới đây, Phó Tổng giám đốc Thép Nam Kim (NKG) - bà Trần Ngọc Diệu, đã hoàn tất bán ra 1 triệu cổ phiếu công ty, giao dịch thực hiện trong khoảng thời gian từ 6 - 10/5/2021./.

Hồng Quyên