Kien dinh muc tieu on dinh kinh te vi mo, on dinh thi truong tai chinh hinh anh 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ đồng tình với các báo cáo trung tâm được trình bày tại hội nghị. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội cả nước năm 2022 đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng tích cực, với 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ước tính đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả

Các đại biểu cho rằng, kết quả trên có được là nhờ Chính phủ đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Chính phủ đã quyết định mở cửa nền kinh tế sớm khi cả thế giới vẫn đang chống chọi với dịch COVID-19; tiếp đó kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chính phủ quyết định triển khai các gói tín dụng hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế; tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là điều chỉnh, bổ sung các quy định, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình phát triển trên tất cả lĩnh vực; điều hành chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ kịp thời, hợp lý, hài hòa, hiệu quả. Đặc biệt đưa ra các quyết sách, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh góp phần ổn định, lành mạnh hóa các thị trường nhạy cảm như xăng dầu, chứng khoán, thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản...

Cùng với đó, Chính phủ sâu sát, quyết liệt trong điều hành, tổ chức thực hiện; được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, vào cuộc mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực.

Các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương bày tỏ đồng tình cao, hưởng ứng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy phát triển lành mạnh, bền vững các thị trường như chứng khoán, tín dụng, bất động sản; tiếp tục thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; có chính sách thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công; tiếp tục chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là về nhà ở cho công nhân, hỗ trợ công nhân mất việc làm...

Nhiều kết quả quan trọng

Kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh khách quan tình hình thực tế, đề xuất nhiều biện pháp thiết thực từ các bộ, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng đánh giá đề xuất, kiến nghị của các địa phương cơ bản xác đáng, xuất phát từ thực tiễn, giao các cơ quan tiếp tục tập hợp, phân loại, thuộc thẩm quyền của cấp nào, cấp đó giải quyết khẩn trương, kịp thời, hiệu quả. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này, với mục tiêu kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đạt quả cao hơn năm 2022.

Điểm lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, năm 2022, khối lượng công việc ngày càng nhiều do yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao, nhiều việc cấp bách trong khi nguồn lực có hạn, lại chịu ảnh hưởng lớn của hàng loạt yếu tố bất lợi.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; xử lý phù hợp những công việc thường xuyên; từng bước khắc phục các vấn đề tồn đọng, kéo dài; phản ứng nhanh, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với các vấn đề phát sinh. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Theo đó, dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, ở hầu hết các địa phương. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm trong bối cảnh nhiều khó khăn, sức ép. Hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi mạnh.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, đạt kỷ lục mới trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh không ngừng được cải thiện; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh.

Nhiều vấn đề tích tụ từ lâu và đột xuất phát sinh được xử lý quyết liệt, hiệu quả, có chuyển biến rõ nét. Phát triển văn hóa được tập trung chỉ đạo; bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, triển khai toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

Nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận hội nghị.

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”

Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề trong thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trong khi đó, tình hình thế giới vẫn có nhiều rủi ro, thách thức. Trong nước còn những khó khăn, có những tồn đọng kéo dài, trong khi sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế còn hạn chế.

Do đó, bám sát Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”.

Cùng với yêu cầu triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 01 của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, các Kỳ họp Quốc hội. Trong đó, khẩn trương xây dựng, ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể có lộ trình rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc và thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm. Đồng thời, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo xử lý những công việc phát sinh trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; báo cáo ngay và đề xuất giải pháp xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đặc biệt chú trọng ổn định thị trường tài chính - tiền tệ, bảo đảm thanh khoản của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng, ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản...; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, nhà đầu tư, các chủ thể liên quan theo quy định pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác điều hành giá; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá bất hợp pháp. Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp hài hòa, hợp lý, chặt chẽ với thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Ổn định thị trường ngoại hối, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp. Bảo đảm cân bằng, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng kinh tế, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tín dụng hợp lý, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, kịp thời tháo gỡ những nút thắt của dòng vốn trong nền kinh tế. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, chống sở hữu chéo, hoạt động không lành mạnh, trục lợi chính sách.

Triển khai quyết liệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”; đẩy mạnh xử lý nợ xấu. Tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý đối với 4 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả còn lại.

Chính phủ và các bộ, ngành chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đặc biệt trong một số lĩnh vực, hoạt động sản xuất, kinh doanh mới; chống chuyển giá, trốn thuế. Nghiên cứu tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí. Chủ động có phương án khi các nước áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công; xử lý những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế, tháo gỡ những nút thắt tăng trưởng, những vướng mắc trong cơ chế, chính sách; khơi thông điểm nghẽn về huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực trong nền kinh tế; thúc đẩy hình thức hợp tác công - tư (PPP), nhất là trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, đẩy nhanh lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; hoàn thiện một số quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng… để có thể áp dụng ngay khi các luật mới có hiệu lực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường theo dõi, đánh giá, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo việc làm, phục hồi thị trường lao động. Tập trung khai thác tốt thị trường nội địa, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu; thu hút FDI chất lượng cao.

Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới, có tính liên kết và chất lượng cao dựa trên lợi thế về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Có chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, kịp thời tận dụng hiệu quả việc Trung quốc mở cửa trở lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân; có giải pháp huy động hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước tham gia các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng chuyển đổi số, kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, cung ứng các nguyên, vật liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả; tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, nhất là người lao động bị mất việc làm, giảm việc làm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành công tác quy hoạch; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; tập trung tháo gỡ khó khăn ở một số ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, cải cách tiền lương; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19; thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục tham mưu thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Trong đó, xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15 về ngoại giao kinh tế.

Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh thông tin truyền thông, nhất là chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua vừa được phát động: phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường xây dựng công trình giao thông, Tháng Thi đua cao điểm giải ngân đầu tư công.

Tết Quý Mão sắp đến, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; thực hiện tốt việc tặng quà cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cuối năm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Muốn có kết quả cao hơn năm 2022, tư tưởng phải thống nhất, quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của các địa phương", Thủ tướng chỉ rõ.