Novaland lùi thời gian hoàn thành thoả thuận gói trái phiếu 300 triệu USD

Novaland cho rằng, việc hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc gói trái phiếu 300 triệu USD trong thời gian tới sẽ giúp giảm áp lực cho tập đoàn

Phía Novaland cho biết, đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Đối với việc tái cấu trúc gói trái phiếu này, Novaland đã làm việc với các cơ quan có liên quan để có được sự chấp thuận cũng như xác nhận hoàn thành các thủ tục như đã chốt trước đó.

Hiện tại, thủ tục và quy trình nhận được phản hồi và chấp thuận của các bên liên quan có thể kéo dài hơn dự kiến. Novaland sẽ tiếp tục nỗ lực và chủ động làm việc với các cơ quan để có được sự chấp thuận nhanh nhất có thể.

Novaland đề nghị dời ngày hoàn thành từ ngày 20/5/2024 đến ngày 10/6/2024 để kịp hoàn thành các điều kiện tiên quyết.

Trao đổi với PV TBTCVN, đại diện Novaland thông tin, việc hoàn tất các thủ tục tái cấu trúc gói trái phiếu này trong thời gian tới sẽ giảm áp lực cho Tập đoàn trong bối cảnh khó khăn chung cũng như các vướng mắc pháp lý đã gây nên nhiều thách thức cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Novaland trong thời gian qua nói riêng.

Qua đó, việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn ổn định, sớm hồi phục và giúp tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Đồng thời, nhờ các chính sách của Chính phủ về tháo gỡ pháp lý dự án; cho phép trái chủ được chuyển nợ trái phiếu thành cổ phần, tài sản; cho phép trái chủ và bên phát hành được đàm phán hoán nợ, giãn nợ…

Về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và nợ trái phiếu trong và ngoài nước; tài sản của Novaland vẫn cân đối với các khoản nợ./.