Sự kiện có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ), ông Đặng Hồng Anh (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam), ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng đại diện các cấp chính quyền, đại diện doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia sự kiện lần này.

Trước khi được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An, ông Dương Long Thành đã từng có thời gian đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội; đồng thời hiện ông đang là Ủy viên Ban pháp chế HĐND Tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An.

Ông Dương Long Thành trở thành tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An
Ông Dương Long Thành (ngoài cùng bên trái) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ Long An cũng vinh dự được UBND tỉnh Long An giới thiệu ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch danh dự của hội.

Ngoài vị trí Chủ tịch Hội Doanh Nhân trẻ Long An, đại hội cũng đồng thuận tín nhiệm và bầu ra 44 doanh nhân tham gia vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An được thành lập, nhằm mục đích chính để cùng nhau phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, đã góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An và của đất nước bởi vì mục tiêu chung đó là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Dương Long Thành trở thành tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An
Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Long An khoá VI - nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ tỉnh Long An trong thời gian qua đã có nhiều bước tiến tích cực, phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng tầm doanh nghiệp cả về quy mô và chất lượng, phù hợp xu hướng cho sự hội nhập toàn cầu và phát triển bền vững.

Trên tinh thần Đoàn kết – Tiên phong – Kiến tạo – Phát triển, dám nghĩ, dám làm, lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Long An đã có nhiều đề xuất, sáng kiến góp phần giúp các địa phương nơi mình sinh sống, kinh doanh có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đưa địa phương phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.