Ông Nguyễn Anh Phong HNX

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải (bên phải) trao quyết định và tặng hoa ông Nguyễn Anh Phong - Phụ trách Ban Điều hành HNX.

Ngày 01/3/2021, tại HNX, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố quyết định giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HNX. Theo đó, ông Nguyễn Anh Phong - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc HNX được giao Phụ trách Ban điều hành HNX kể từ ngày 01/3/2021 theo Quyết định số 199/QĐ-BTC ngày 25/02/2021 của Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Anh Phong sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Phong làm việc trong ngành Chứng khoán từ năm 1999, công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau đó công tác tại HNX từ năm 2000.

Tại HNX, ông Nguyễn Anh Phong từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng/Giám đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ năm 2011. Từ tháng 5/2019, ông Nguyễn Anh Phong được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành HNX thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), từ ngày 01/3/2021./.

Duy Thái