vcci

Hội nghị Ban chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VI. Ảnh: VCCI

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch VCCI cam kết sẽ đem hết sức mình, toàn tâm, toàn ý cống hiến để xây dựng VCCI vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp (DN) Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

"Đại hội XIII của Đảng đã nêu rất rõ ràng các mục tiêu phát triển của đất nước đó là gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm các quốc gia phát triển vào năm 2045. Vị thế mới của đất nước, mục tiêu mới của dân tộc đòi hỏi VCCI phải có tầm nhìn mới, sứ mệnh mới, chiến lược mới và cách làm mới."- ông Phạm Tấn Công cho biết,

Theo tân Chủ tịch VCCI, muốn đất nước ta tiến tới sánh vai cùng các quốc gia phát triển vào năm 2045, thì giới doanh nhân, cộng đồng DN Việt Nam cũng phải sánh ngang với giới doanh nhân, DN các nước này về mọi mặt, không chỉ là vốn liếng, công nghệ hay sản phẩm, mà phải cả về văn hoá, lối sống, đạo đức kinh doanh và uy tín xã hội. Đây là một mục tiêu lớn đầy thách thức mà VCCI có sứ mệnh phải dẫn dắt, thúc đẩy, hỗ trợ giới doanh nhân, DN Việt Nam đạt cho được.

Bên cạnh những mục tiêu, nhiệm vụ dài hạn và các nhiệm vụ thường xuyên, VCCI phải quan tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt là đồng hành cùng DN vượt qua đại dịch.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, cộng đồng DN nước ta đã đóng góp những nguồn lực to lớn để chung tay cùng cả nước chống dịch, nhưng chúng ta không được quên: mỗi tháng qua đi là cả chục ngàn DN phải đóng cửa, rời khỏi thị trường, chuỗi sản xuất bị đứt gãy, tổn thất của cộng đồng DN là vô cùng lớn và nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và vị thế của nước ta trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Chính vì vậy, hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng DN vượt qua đại dịch lúc này là nhiệm vụ cấp bách mà VCCI cần dốc toàn lực để thực hiện.

Tại cuộc họp, Ban chấp hành VCCI đã cho ý kiến vào Đề án và thông qua chủ trương thành lập Hội đồng Hợp tác DN ứng phó Covid-19. Đây là cơ chế kết nối các DN, hiệp hội DN với các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó đại dịch Covid-19, hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của DN, bảo vệ DN, người lao động và nền kinh tế đất nước, đồng thời góp sức vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của cả nước.

Được biết, chậm nhất trong tuần tới Hội đồng sẽ chính thức đi vào hoạt động, đồng thời ra mắt nền tảng kết nối trực tuyến để qua đó tiếp nhận thông tin, phản ánh, đề xuất của mọi DN liên tục 24/7, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các DN ứng phó với đại dịch.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành VCCI đã thông qua kế hoạch công tác 4 tháng cuối năm với nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng DN, các hiệp hội DN, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và thích ứng với điều kiện bình thường mới.

Hội nghị đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm 2021./.

Tố Uyên