Đại biểu lo làm cao tốc Bắc – Nam “lệch pha” với chương trình phục hồi kinh tế Đề xuất đầu tư 146.990 tỷ đồng cho cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chiều 10/1, sau khi nghe các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến về tờ trình của Chính phủ về dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã phát biểu giải trình thêm về nhiều vấn đề đại biểu nêu.

Công an, thanh tra, kiểm toán sẽ tham gia ngay từ đầu

Cụ thể, về tổng mức đầu tư, Bộ trưởng cho biết đã tính toán suất đầu tư của “từng cây cầu, từng km hầm và từng cái cống”, kể cả địa chất thủy văn. Khẳng định tính toán của tư vấn có căn cứ, cơ sở, tuy nhiên ông cũng cho biết để tiến tới đấu thầu hoặc chỉ định thầu còn phải thuê tư vấn lập dự án và lúc đó sẽ xác định cụ thể hướng tuyến, thiết kế kỹ thuật và dự toán, khoan địa chất và tính toán kỹ.

Sau khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán thì mới chỉ định thầu hoặc đấu thầu. Tiếp thu ý kiến đại biểu, lãnh đạo ngành Giao thông khẳng định trong quá trình làm sẽ hết sức thận trọng để đảm bảo đúng quy định và tiết kiệm nhất.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Đối với các cơ chế đặc thù để triển khai dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng rất cần thiết bởi nếu không có cơ chế đặc thù, nhất là chỉ định thầu tư vấn, chỉ định thầu xây lắp thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu được thông qua, sẽ tiết kiệm ít nhất 6 tới 9 tháng, tạo điều kiện để thực hiện đẩy nhanh tiến độ. Hay như việc phân cấp cho Bộ Giao thông thẩm định, nếu được thông qua cũng sẽ rút ngắn được thời gian ít nhất là 1 - 1,5 tháng so với việc qua hội đồng của Chính phủ.

“Về vấn đề chỉ định thầu chúng ta sẽ thực hiện đúng luật, có hồ sơ yêu cầu, có yêu cầu năng lực và có đầy đủ các tiêu chí và công bố công khai, rộng rãi. Các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp sẽ đăng ký thực hiện tham gia. Chúng ta tổ chức xét tuyển đàng hoàng chứ không phải chúng ta sơ sài chỉ định thầu. Chính phủ dự kiến sẽ thành lập Hội đồng liên bộ để làm sao đảm bảo tính công khai, minh bạch” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, rút bài học kinh nghiệm của giai đoạn 1, các cơ quan chức năng như công an, thanh tra, kiểm toán sẽ tham gia từ đầu. "Vừa qua giai đoạn 1 có các cơ quan công an đã tham gia rất tích cực ngay từ khâu lập dự án, tổ chức đấu thầu, do đó tình hình rất công khai, minh bạch và sắp tới có thêm kiểm toán nữa là rất tốt" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Sẽ kêu gọi thực hiện PPP với các dự án khác ngoài cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm đến việc triển khai hình thức PPP (hợp tác đối tác công - tư) để thu hút tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng giao thông. Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, ngoài dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông với 12 dự án thành phần này, chúng ta còn rất nhiều các dự án nằm trong chương trình phục hồi. Trong quy hoạch, cũng có hơn 9.000 km đường cao tốc mà hiện nay phấn đấu đến năm 2025 mới có 3.000 km. Do đó, còn rất nhiều các đường cao tốc.

Lãnh đạo ngành Giao thông cho biết sẽ tiếp thu để cùng với các bộ, ngành xem xét lại Luật PPP và các cơ chế, chính sách, đặc biệt sẽ kêu gọi thực hiện PPP với những dự án nằm ngoài cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Liên quan đến tiến độ giải ngân, theo Bộ trưởng, Chính phủ đang chỉ đạo và sẽ ban hành một quy chế quy định trách nhiệm của địa phương, của Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, đặc biệt là liên quan đến từng hạng mục công việc, trong đó có giải phóng mặt bằng, thời điểm nào phải xong dự án, thời điểm nào xong thiết kế, thời điểm nào phải có nhà thầu, thời điểm nào khởi công. Theo chỉ đạo của Chính phủ, sẽ dành 3 năm tập trung thi công để cuối năm 2025 phải xong. Như vậy, phấn đấu cố gắng cuối năm 2022 này sẽ phải khởi công đồng loạt các gói thầu.

Về vấn đề đường công vụ, đường gom, đường dân sinh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẳng định sẽ lưu tâm đặc biệt. Với hệ thống đường cao tốc hơn 1.000km đã có, những vấn đề liên quan đến đường gom, đường dân sinh sẽ được rút kinh nghiệm để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, về nhiều vấn đề khác đại biểu nêu như thời gian thực hiện dự án, các vấn đề tồn tại của BOT, điểm cuối của đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông…, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu một cách chi tiết, cụ thể và mong Quốc hội ủng hộ các đề xuất của Chính phủ.

“Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có trách nhiệm của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Nếu các đại biểu Quốc hội ủng hộ thì xem như đã ủng hộ tinh thần. Đây là yếu tố quyết định để Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cố gắng hoàn thành dự án giai đoạn 2 này vào cuối năm 2025” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói./.