Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty CP Thủy điện Miền Trung bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định Nghị quyết 01/2015/NQ-CHP-HĐQT về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2014 công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015, Báo cáo thường niên năm 2014.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên