Theo đó, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2014, Kho bạc Nhà nước thông báo điều chỉnh kế hoạch phát hành các loại trái phiếu chính phủ năm 2014 với tổng khối tổng khối lượng phát hành năm nay là 262.000 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh gần đây nhất vào đợt tháng 8 vừa qua, tổng khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ sẽ tăng thêm khoảng 30 nghìn tỷ đồng (232.000 tỷ đồng). Còn so với kế hoạch phát hành công bố vào đầu năm 2014, tổng khối lượng phát hành tăng thêm là 52.000 tỷ đồng.

Trong đợt điều chỉnh lần này, hai kỳ hạn dưới 1 năm và kỳ hạn 2 năm sẽ không thay đổi (lần lượt là 26.000 tỷ đồng và 34.000 tỷ đồng). Kỳ hạn 3 năm giảm 4.000 tỷ đồng (lần 1: 65.000 tỷ đồng; lần 2: 61.000 tỷ đồng). Kỳ hạn 5 năm tăng 13.000 tỷ đồng (lần 1: 67.000 tỷ đồng; lần 2: 80.000 tỷ đồng). Kỳ hạn 10 năm (bao gồm 5.000 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) tăng 11.000 nghìn tỷ (lần 1: 30.000 tỷ đồng; lần 2: 41.000 tỷ đồng). Kỳ hạn 15 tăng 10.000 tỷ đồng (lần 1: 10.000 tỷ đồng; lần 2: 20.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo thông báo của Kho bạc Nhà nước, trong quá trình tổ chức thực hiện, để phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo kế hoạch huy động vốn, Kho bạc có thể điều chỉnh khối lượng phát hành giữa các kỳ hạn./.

Sự thay đổi về kế hoạch phát hành TPCP năm 2014 qua các lần điều chỉnh:

Kỳ hạn

Tổng
(nghìn tỷ đồng)

Khối lượng phát hành
(nghìn tỷ đồng)

Điều chỉnh lần 2

Dưới 1 năm

262

26

2 năm

34

3 năm

61

5 năm

80

10 năm
(bao gồm 5.000 tỷ đồng phát hành cho BHXH)

41

15 năm

20

Điều chỉnh lần 1

Dưới 1 năm

232

26

2 năm

34

3 năm

65

5 năm

67

10 năm
(bao gồm 5.000 tỷ đồng phát hành cho BHXH)

30

15 năm

10

Kế hoạch đầu năm 2014

Dưới 1 năm

210

40

2 năm

55

3 năm

60

5 năm

40

10 năm
(bao gồm 5.000 tỷ đồng phát hành cho BHXH)

10

15 năm

5

Duy Thái