Phiên đấu giá biển số ngày 26/9: Biển tứ quý 9 Hà Nội được chốt với mức giá cao nhất
Ngày 26/9: Biển số xe ô tô trúng giá cao nhất có mức giá hơn 2,7 tỷ đồng. Ảnh: TL

Kết quả đấu giá sáng 25/9

Khung giờ từ 8h-9h đơn vị tổ chức đấu giá đã đưa ra 10 biển số: Kết quả biển số xe 30K-588.99 trúng đấu giá với số tiền 855 triệu đồng; biển số xe 36A-966.66 trúng đấu giá với số tiền 515 triệu đồng; biển số 47A-589.99 trúng đấu giá với số tiền 370 triệu đồng; biển số 51K-818.18 trúng đấu giá với số tiền 605 triệu đồng; biển số 51K-889.88 trúng đấu giá với số tiền 275 triệu đồng; biển số 51K-888.99 trúng đấu giá với số tiền 1,045 tỷ đồng; biển số 51K-919.19 trúng đấu giá với số tiền 410 triệu đồng; biển số 74A-228.88 trúng đấu giá với số tiền 230 triệu đồng; biển số 90A-228.88 trúng đấu giá với số tiền 205 triệu đồng; biển số 99A-669.99 trúng đấu giá với số tiền 490 triệu đồng.

Khung giờ từ 9h15-10h15, cũng có 10 biển số được đưa ra đấu giá: biển số 14A-833.88 trúng đấu giá với số tiền 330 triệu đồng; biển số 15K-168.68 trúng đấu giá với số tiền 430 triệu đồng; biển số 30K-399.39 trúng đấu giá với số tiền 380 triệu đồng; biển số 30K-525.09 trúng đấu giá với số tiền 50 triệu đồng; biển số 30K-589.89 trúng đấu giá với số tiền 535 triệu đồng; biển số 37K-234.56 trúng đấu giá với số tiền 470 triệu đồng; biển số 51K-868.88 trúng đấu giá với số tiền 785 triệu đồng; biển số 51K-886.88 trúng đấu giá với số tiền 1,205 tỷ đồng; biển số 62A-368.68 trúng đấu giá với số tiền 380 triệu đồng; biển số 93A-433.33 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng.

Khung giờ cuối của buổi sáng từ 10h30 đến 11h30 cũng có 10 biển số được đưa ra đấu với kết quả: biển số 17A-389.99 trúng đấu giá với số tiền 320 triệu đồng; biển số 30K-399.99 trúng đấu giá với số tiền 2,725 tỷ đồng; biển số 30K-555.58 trúng đấu giá với số tiền 385 triệu đồng; biển số 30K-616.66 trúng đấu giá với số tiền 220 triệu đồng; biển số 30K-619.76 trúng đấu giá với số tiền 65 triệu đồng; biển số 36A-955.55 trúng đấu giá với số tiền 150 triệu đồng; biển số 37K-185.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 51K-886.86 trúng đấu giá với số tiền 225 triệu đồng; biển số 86A-266.66 trúng đấu giá với số tiền 155 triệu đồng; biển số 99A-667.89 trúng đấu giá với số tiền 370 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá chiều 25/9

Khung giờ 13h30 - 14h30: Biển số 15K-155.55 trúng đấu giá với số tiền 535 triệu đồng; biển số 20A-699.99 trúng đấu giá với số tiền 730 triệu đồng; biển số 30K-566.88 trúng đấu giá với số tiền 640 triệu đồng; biển số 30K- 596.88 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng; biển số 51K-828.28 trúng đấu giá với số tiền 460 triệu đồng; biển số 51K-888.89 trúng đấu giá với số tiền 1,535 tỷ đồng; biển số 51K-939.39 trúng đấu giá với số tiền 1,27 tỷ đồng; biển số 60K-345.67 trúng đấu giá với số tiền 370 triệu đồng; biển số 60C-666.66 trúng đấu giá với số tiền 1,765 tỷ đồng; biển số 71A-168.68 trúng đấu giá với số tiền 290 triệu đồng.

Khung giờ từ 14h45-15h45: Biển số 28A-199.99 trúng đấu giá với số tiền 425 triệu đồng; biển số 30K-595.95 trúng đấu giá với số tiền 190 triệu đồng; biển số 30K-620.99 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 38A-555.68 trúng đấu giá với số tiền 220 triệu đồng; biển số 51K-799.99 trúng đấu giá với số tiền 1,455 tỷ đồng; biển số 51K-866.88 trúng đấu giá với số tiền 530 triệu đồng; biển số 79A-479.79 trúng đấu giá với số tiền 250 triệu đồng; biển số 79A-488.88 trúng đấu giá với số tiền 310 triệu đồng; biển số 92A-345.67 trúng đấu giá với số tiền 500 triệu đồng; biển số 99A-666.69 trúng đấu giá với số tiền 505 triệu đồng.

Như vậy, trong các ngày 15, 21, 22, 25 và 26/9, các bên liên quan đã tổ chức đấu giá 145 biển số xe ô tô. Trong đó, phiên đấu giá ngày 15/9 ghi nhận mức giá trúng đấu giá cao nhất là 32,340 tỷ đồng thuộc về biển số 51K-888.88. Ngoài ra, 30K-555.55 trúng ở mức hơn 14 tỷ đồng; 99A-666.66 hơn 4 tỷ đồng; 36A-999.99 hơn 7 tỷ đồng...

Tính đến ngày 25/9, có 7 người trúng đấu giá được ghi nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Riêng 2 người trúng đấu giá các mức giá cao nhất (32,3 tỷ và 14 tỷ) chưa nộp đủ tiền theo quy định.

Từ 8h-15h45 ngày mai (27/9), thêm 50 biển số khác tiếp tục được đưa ra đấu giá. Người tham gia cần đặt cọc 40 triệu đồng và tiền hồ sơ 100.000 đồng./.