Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất)

Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu kết luận.

Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề án phát biểu.

Phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề án phát biểu.