Đây là khẳng định của ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, cho biết tại Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tổ chức ngày 9/12/2021.

Hội nghị còn có sự tham dự của Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; đại diện các phòng của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm và đại diện 58 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Tạo thuận lợi hơn cho các đối tượng tham gia

Ngày 8/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Phổ biến những điểm mới qui định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huyền cho biết, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được triển khai từ năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 và thay thế bằng Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ. Các văn bản pháp luật này đã tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, thống nhất cho các doanh nghiệp bảo hiểm; nâng cao nhận thức về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và ý thức đề phòng, hạn chế rủi ro cháy, nổ của các tổ chức, cá nhân; tạo công cụ cho các bộ và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý, giám sát bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Thời gian qua cơ sở pháp lý liên quan đến Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đã được thay thế bởi Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020; bên cạnh đó để phù hợp với thực tiễn triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì cần phải sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23.

Phổ biến những điểm mới qui định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

“Có thể nói việc Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP trong thời điểm hiện nay là rất quan trọng, tạo lập khung khổ pháp lý đồng bộ, ổn định, minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ khi tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; mở rộng số lượng các cơ sở tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, giúp bảo vệ tài chính cho các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ” – ông Nguyễn Quang Huyền nhấn mạnh.

Nhiều điểm mới đã được cập nhật, bổ sung

Thông tin tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2021 và có nhiều điểm mới đã được cập nhật, bổ sung.

Theo đó, Nghị định 97 đã sửa đổi, bổ sung mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tương ứng với từng danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, đã bổ sung quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để cơ quan công an có thẩm quyền thuận lợi trong quá trình kiểm tra; đồng thời bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc điện tử để đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, nghị định mới cũng đã sửa đổi tỷ lệ chi từ nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy để tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, tăng tỷ lệ chi cho hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy từ 40% lên 65%; giảm tỷ lệ chi cho tuyên truyền, hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, khen thưởng công tác phòng cháy và chữa cháy từ 60% xuống 35%.

Ngoài ra, Nghị định 97 đã bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ghi hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp để giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có cơ sở rõ ràng hơn trong việc xác định mức phí bảo hiểm, tạo sự thống nhất về cách hiểu, đảm bảo sự tương đồng về mức phí bảo hiểm giữa các hợp đồng bảo hiểm, tránh tranh chấp trong quá trình triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cũng tại hội nghị, nhiều đại diện doanh nghiệp đã tích cực trao đổi sôi nổi về những điểm mới tại nghị định. Đồng thời, nhiều băn khoăn, vướng mắc đã được đại diện các cơ quan quản lý lắng nghe và giải thích cụ thể, rõ ràng./.