Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 3 điểm cầu tại Tổng cục Hải quan và 35 điểm cầu tại cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức ngành Hải quan về phòng chống tham nhũng
Phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ công chức ngành Hải quan. Ảnh: Đức Kiên

Phát biểu tại hội nghị ông Đặng Ngọc Tuyến - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua, với điểm mấu chốt là kê khai tài sản, thu nhập. Do vậy, mặc dù luật được ban hành từ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khoá XIV năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, nhưng đến ngày 30/10/2020 Chính phủ mới ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cùng với đó, trong thời gian tới, quy chế phối hợp mới được ban hành, trên cơ sở đó Thanh tra Chính phủ sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết việc triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập hàng năm.

Như vậy, cùng với việc triển khai nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập, công tác kiểm tra, xác minh kê khai tài sản, thu nhập cũng sẽ được đẩy mạnh. Do đó, việc tổ chức tập huấn trong ngành Tài chính về nghiệp vụ công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật là cần thiết, thể hiện sự nghiêm túc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên của Thanh tra Bộ Tài chính giới thiệu một số điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14. Đồng thời, cơ quan thanh tra phổ biến và hướng dẫn về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập; đối tượng, phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; hình thức tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm; tiêu chí lựa chọn người được xác minh theo kế hoạch; trình tự, thủ tục yêu cầu, thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập; theo dõi biến động tài sản, thu nhập; xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra việc thực hiện kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của các đơn vị.

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu từ cấp tổng cục đến các đơn vị phải phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính trong triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, kiểm soát của Bộ Tài chính.

Được biết, việc triển khai thực hiện công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập hàng năm đối với những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính, đặc biệt là đối với các tổng cục có các đơn vị trực thuộc từ trung ương đến các địa phương trong cả nước như: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán.

Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với các tổng cục thuộc Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập hàng năm để các đơn vị và cán bộ, công chức trong ngành Tài chính nắm rõ những nội dung, công việc phải triển khai thực hiện công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trước đó ngày 30/12/2021, Thanh tra Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã phối hợp tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ trực tuyến tại 477 điểm cầu cho các đơn vị trong hệ thống ngành Thuế hướng dẫn về công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập hàng năm.

Dự kiến, trong đầu tháng 1/2022, ngoài việc phối hợp với Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị còn lại thuộc Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công tác kê khai và kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập hàng năm cho các đơn vị, cán bộ công chức trong ngành nhằm giúp công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của Bộ Tài chính được nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng./.