Hội nghị được tập trung vào việc hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu; giới thiệu một số giải pháp HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; trao đổi về kinh nghiệm triển khai xuất HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; trao đổi, thảo luận giữa cơ quan thuế với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT về khó khăn, vướng mắc…

Phú Thọ: Hướng dẫn doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử từng lần bán xăng dầu
Đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trao đổi, thảo luận về việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán xăng dầu. Ảnh: Văn Học

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Bồng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Thọ nhấn mạnh, cơ quan thuế rất mong các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng quy định về HĐĐT, thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg và Công điện số 1284/CĐ-TTg cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế và Cục Thuế Phú Thọ trong việc quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Cục Thuế Phú Thọ đề nghị các doanh nghiệp cung cấp giải pháp HĐĐT tiếp tục nghiên cứu để cho ra những giải pháp hữu hiệu để tăng tốc độ xử lý dữ liệu, giảm chi phí cho người sử dụng HĐĐT.

Về phía Cục Thuế Phú Thọ, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 1123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thông suốt HĐĐT, Cục Thuế Phú Thọ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai việc phát hành sử dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, bảo đảm thực hiện việc chấp hành đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng hoá đơn; triển khai Kế hoạch chi tiết về HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Cùng với đó, Cục Thuế Phú Thọ giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ quản lý quyết liệt thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định; gắn trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại từng cửa hàng xăng dầu với việc bình xét thi đua, khen thưởng./.