Sự cố kỹ thuật của Tổ máy số 1, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 xảy ra từ tháng 9/2021 và sau đó POW đã có thông tin về sự cố này.

POW: Sự cố Nhiệt điện Vũng Áng 1 có ảnh hưởng kinh doanh 2021
PV Power (POW): Sự cố Nhiệt điện Vũng Áng 1 có ảnh hưởng kinh doanh 2021
"Cơn bão" tăng giá cổ phiếu đầu cơ vẫn chưa hạ nhiệt PV Power đặt mục tiêu năm 2021 đạt doanh thu 28,4 nghìn tỷ đồng Quy hoạch điện VIII: Có nên phát triển thêm các dự án nhiệt điện than mới?

Theo nội dung giải trình bổ sung mới đây, PV Power cho biết, mức độ và giải pháp khắc phục cần phải có thời gian và sự tham gia của bên liên quan (nhà sản xuất gốc, đơn vị bảo hiểm, đơn vị giám định…).

PV Power cho biết đã thuê nhà sản xuất gốc Toshiba (Nhật Bản) đánh giá hư hỏng, đồng thời mời khảo sát và gửi các thông tin liên quan đến sực cố tới các đơn vị sửa chữa. Công ty cũng đã làm việc với đơn vị giám định tổn thất bảo hiểm về phương án khắc phục sự cố.

Đến tháng 12, PV Power mới có được báo cáo khảo sát, đánh giá của các bên liên quan, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do mất nguồn điện tự dùng cung cấp cho các bơm dầu bôi trơn và bơm dầu khẩn tuabin máy phát.

PV Power cho biết sự cố trên có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh 2021 của công ty, nhưng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 vẫn đạt khoảng 2.184 tỷ đồng, vẫn đạt 141% theo kế hoạch đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, so với kết quả kinh doanh 2 năm trước với lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 2.875 tỷ đồng và năm 2019 là 3.193 tỷ đồng, lợi nhuận của POW đang giảm dần trong mấy năm gần đây.

Về quy tài chính tính đến cuối tháng 9/2021, POW có tổng vốn chủ sở hữu là 32.728 tỷ đồng, tổng tài sản là 55.783 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn có giá trị 19.519 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 6.565 tỷ đồng, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn lên tới gần 800 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ xấu đáng kể nhất là khoản nợ của Công ty mua bán điện (EPTC/EVN) với giá trị nợ gốc là 835 tỷ đồng, nhưng giá trị xác định có thể thu hồi được chỉ là hơn 52 tỷ đồng./.