PwC

PwC đã đạt tổng doanh thu 32,1 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2013.

Chủ tịch Công ty chuyên cung cấp cácdịch vụ kiểm toán, tư vấn quản lý, tư vấn thuế và tư vấn pháp lý trên toàn cầu này cũng cho biết: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các thị trường đang phát triển, cho dù có chậm lại, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ mở rộng tại các nền kinh tế đã phát triển. Sau năm năm khủng hoảng, suy thoái và chậm tăng trưởng kinh tế, chúng tôi đã nhận thấy một số dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi bền vững. Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại và khu vực đồng Euro đang trỗi dậy từ vũng lầy suy thoái”.

Thông tin về hoạt động của PwC, đại diện truyền thông của PwC tại Việt Nam cho biết, PwC đã đạt tổng doanh thu 32,1 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2013. Tất cả các công ty thành viên lớn nhất của mạng lưới PwC và các lĩnh vực hoạt động chính đều có sự tăng trưởng. Đây là một thành tích tốt trong bối cảnh khó khăn và thị trường đầy thách thức hiện nay. Tính theo tỷ giá cố định, tổng doanh thu toàn cầu của PwC tăng 4%.

Chủ tịch PwC – ông Dennis M. Nally cho biết: Trong ba năm sắp tới, chúng tôi có kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD để phát triển các cơ sở hoạt động của PwC trên khắp thế giới, đặc biệt chú trọng các thị trường mới nổi, và tăng cường cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng, ví dụ như các dịch vụ an ninh mạng và quản lý rủi ro.

M.A