du lịch quang bình

Ảnh minh họa.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ kêu gọi xúc tiến đầu tư 34 dự án về lĩnh vực du lịch, trong đó thành phố Đồng Hới 12 dự án, huyện Bố Trạch 11 dự án, huyện Lệ Thủy 3 dự án, huyện Quảng Trạch02 dự án, huyện Quảng Ninh 2 dự án, huyện Minh Hóa 2 dự án và thị xã Ba Đồn 2 dự án.

Các dự án chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, phát triển thương mại và du lịch nhằm mục tiêu xây dựng các khu đô thị hiện đại, trung tâm vui chơi, giải trí, ẩm thực, thương mại quy mô lớn phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân; bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, đồng thời xây dựng các khu nhà nghỉ dưỡng, nhà hàng và cung cấp các dịch vụ tắm biển, du lịch biển phục vụ du khách...

Ngoài ra, nhiều dự án được triển khai nhằm xây dựng các khu du lịch dưới dạng một khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, hình thành động lực để phát triển du lịch của toàn tỉnh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo đột phá trong lĩnh vực du lịch, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 2020 và sau 2020.

Dự kiến, tổng mức đầu tư các dự án vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 khoảng 20.000 tỷ đồng.

Theo quangbinh.gov.vn