k

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Kỳ họp là dịp để tập trung nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 2016 - 2021 của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIII, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, còn có những khó khăn, thách thức, song tỉnh Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước và của tỉnh sau gần 35 năm đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng và phát triển sáng tạo của nhiệm kỳ Đại hội XIII (2010 - 2015) của Đảng bộ.

Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên mọi phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; củng cố, tăng cường niềm tin, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đưa Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật và đậm nét đạt được trong giai đoạn 2016 - 2021 của tỉnh đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong đời sống xã hội, thực sự rất đáng trân trọng, phấn khởi, tự hào.

Tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, nền tảng và sức mạnh nội sinh mới cổ vũ mạnh mẽ Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, vững vàng bước vào thập niên mới.

Đây là thành quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục trong sự kế thừa, phát triển về tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương thức phát triển xuyên suốt, nhất quán, nhất là từ nhiệm kỳ thứ XIII (2010 - 2015), 5 năm của nhiệm kỳ XIV (2015 - 2020) trên nền tảng kết tinh của các thế hệ đi trước.

Kỳ họp thứ 23 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 là dịp để nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, của các vị đại biểu HĐND tỉnh; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn hoạt động.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, xứng đáng với lòng mong mỏi của Nhân dân và cử tri trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 23 diễn ra trong 1 ngày với nhiều nội dung rất quan trọng được Thường trực, các ban HĐND tỉnh tích cực phối hợp với UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Lan Hương