Việc ra mắt chính thức hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách, triển khai làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch, khách bằng hộ chiếu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II được thực hiện từ ngày 29/11/2023.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị truyền thống giữa 2 địa phương Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), là hoạt động thiết thực nhân dịp TP Móng Cái tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023.

Khởi động hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách qua khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II nhằm cụ thể hóa nội dung trao đổi thống nhất giữa UBND TP Móng Cái (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng (Trung Quốc) về thời gian triển khai thực hiện thủ tục cho phép khách du lịch sử dụng hộ chiếu xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) khu vực cầu Bắc Luân II, tại buổi hội đàm giữa 2 bên ngày 19/11/2023.

Quảng Ninh: Khởi động hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II
Các đại biểu cắt băng khởi động hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách qua khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Theo báo cáo của UBND TP. Móng Cái, tổng lượng người xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái năm 2023 đạt hơn 3,7 triệu lượt, trong đó nhập cảnh hơn 1,86 triệu lượt người, xuất cảnh hơn 1,87 triệu lượt người.

Riêng lượng khách du lịch đến TP. Móng Cái năm 2023 đạt hơn 2,4 triệu lượt khách. Vì vậy, khi hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách, triển khai làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch, khách bằng hộ chiếu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II được khởi động chính thức sẽ giảm tải lượng khách thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân I.

Đây là sự kiện quan trọng, tạo môi trường thông thoáng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của hai nước, hai địa phương./.