MóngCais

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: CTV. HQQN

Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, với số thu này đạt 7,75% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính (12.600 tỷ đồng), đạt 7,38% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (12.600 tỷ đồng), đạt 7,15% chỉ tiêu điều hành (13.000 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn thu chủ yếu của đơn vị từ xăng dầu nhập khẩu đạt 323,8 tỷ đồng, tăng 39% (tăng 90,3 tỷ đồng) so với tháng 12/2020.

Ngoài ra, thu qua khu vực cảng biển (ngoài xăng dầu) từ mặt hàng than xuất nhập khẩu đạt 506,22 tỷ đồng.

Đạt được kết qua nêu trên là ngay từ tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh đã ra quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi cục hải quan trực thuộc; tổ chức thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đề ra phù hợp với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn; tích cực hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp mới về làm thủ tục hải quan tại đơn vị; triển khai nghiêm túc các biện pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa…/.

Ngọc Linh