dien mong duong

Lĩnh vực sản xuất và phân phối điện thu hút được vốn FDI nhiều nhất tại Quảng Ninh. Ảnh: ĐT

Tính riêng trong 11 tháng năm 2014, Quảng Ninh đã thu hút được 7 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 570 triệu USD. Ngoài ra, có 5 dự án tăng vốn đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Quảng Ninh đạt 597 triệu USD, đứng thứ 8/60 tỉnh, thành phố về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2014.

Xét về ngành và lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực sản xuất và phân phối điện đứng thứ nhất. Chỉ với 1 dự án trong lĩnh vực này (Dự án điện Mông Dương) với tổng vốn đầu tư là 2,14 tỷ USD (chiếm 41% tổng vốn đầu tư của Quảng Ninh). Đứng thứ hai là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 50 dự án và 1,07 tỷ USD tổng vốn đầu tư (chiếm 45% tổng số dự án và 20% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh). Đứng thứ ba là lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 17 dự án và 801 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 15% tổng số dự án và 15% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh). Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, vận tải, kinh doanh bất động sản.../.

Trung Ninh