TT

Trước phiên khai mạc, vào lúc 7h sáng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

8h sáng, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tại Phiên khai mạc, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi.

Kỳ họp thứ nhất là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội Khóa XV mà còn là nền móng cho hoạt động của bộ máy nhà nước với việc Quốc hội tiến hành bầu, phê chuẩn, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xác lập các khuôn khổ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư công, kế hoạch vay - trả nợ công, chương trình lập pháp và chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội...

Theo chương trình, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong 11 ngày rưỡi. Trong đó, công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của Kỳ họp. Quốc hội dành 3 ngày làm việc để bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng và bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Nước; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Quốc hội dành 8 ngày rưỡi để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội cũng sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV; xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Để chuẩn bị cho phiên khai mạc kỳ họp, chiều 19/7, Quốc hội đã tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, các vị đại biểu Quốc hội được Hướng dẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật tại hội trường và một số thiết bị, phần mềm khác; các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Hoàng Yến