Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo quyết toán NSNN 2012 trước Quốc hội chiều 20/5. Ảnh: TTXVN

Theo báo báo, năm 2012 việc quyết toán thu, chi NSNN cơ bản đạt và vượt dự toán được giao. Trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập; thực hiện chính sách miễn, giảm thuế để hỗ trợ DN, nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp phấn đầu phục hồi tăng trưởng kinh tế, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, góp phần tác động quan trọng đến kết quả thu, chi ngân sách năm 2012.

Qua quá trình kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cơ bản nhất trí với báo cáo quyết toán của Chính phủ, những kiến nghị của KTNN đã được tiếp thu, xử lý theo quy định. Trên cơ sở đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2012, cụ thể: Tổng thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỷ đồng; Bội chi NSNN 154.126 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP.

Tại báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho rằng báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã được lập, thẩm định theo trình tự thủ tục quy định, đối chiếu khớp đúng với số liệu của Kho bạc Nhà nước, được KTNN kiểm toán và xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, được Uỷ ban Tài chính Ngân sách thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến, đã hội đủ yếu tố để trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật NSNN.

Cũng trong chiều 20/5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra. Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra.

Sau các nội dung này, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam.

Sáng 21/5, sau nội dung thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, Quốc hội sẽ thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về tình hình biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan.

Hoàng Yến