Bội chi ngân sách năm 2022 bằng 3,07% GDP

Tại Nghị quyết, Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN. Nhờ đó, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, lạm phát được kiểm soát.

Quản lý thu, chi NSNN được tăng cường, thu NSNN vượt dự toán cao, tăng 28,8% so với dự toán, chi NSNN tiết kiệm, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi đầu tư; các chỉ tiêu nợ công giảm tỷ trọng so với GDP và trong giới hạn cho phép; hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng lên.

Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quốc hội cũng đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN.

Đối với nội dung quyết toán, Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 với tổng số thu cân đối NSNN là 2.713.787 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thu kết dư ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo Luật NSNN. Tổng số chi cân đối NSNN là 2.897.466 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023.

Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022 số tăng thu NSNN năm 2022 chưa được bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15/11/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022. Đồng thời, phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương (NSTW) năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu NSTW là 972 tỷ đồng; tăng thu NSĐP là 2.130 tỷ đồng

Bội chi NSNN là 293.313 tỷ đồng, bằng 3,07% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương (NSĐP). Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết, Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi NSNN thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, NSNN. Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng NSNN không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán; lập, gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 chậm so với thời gian quy định...

Phát hành trái phiếu gắn với khả năng giải ngân, trả nợ

Về quản lý các khoản chi chuyển nguồn NSNN, Quốc hội yêu cầu trong năm 2024, tiếp tục rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để về NSNN các khoản chi NSNN, chi NSTW hỗ trợ cho các địa phương năm 2023 và năm 2022 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi NSTW.

Không chuyển nguồn sang năm 2024 các khoản chi hỗ trợ cho các địa phương quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân, phải thu hồi về NSTW.

Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 24/6.

Trong quản lý tạm ứng chi NSNN, Quốc hội yêu cầu trong năm 2024, tiếp tục có các giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm, thu hồi số tạm ứng quá thời hạn quy định kéo dài nhiều năm. Làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định.

Thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về NSNN, Nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi số tạm ứng NSNN.

Cùng với đó, tiếp tục kiểm soát bội chi NSNN, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của NSNN.

Theo dõi, đánh giá sát đúng khả năng thu, chi NSNN năm 2024 và số chuyển nguồn để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ gắn với khả năng giải ngân chi NSNN, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Liên quan đến một số bộ ngành, địa phương cụ thể, Quốc hội giao Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND các tỉnh: Bắc Giang, Lai Châu, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Vĩnh Long khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ NSNN năm 2022 và thu nộp NSNN các khoản chi không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quyết toán NSNN.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khoản chi thường xuyên cho hoạt động mua sắm trang thiết bị của Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu tại Báo cáo số 267/BC-CP của Chính phủ và Báo cáo số 45/BC-KTNN của Kiểm toán nhà nước bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện các vi phạm.

Rút ngắn quy trình quyết toán ngân sách hàng năm

Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương đề xuất sửa đổi Luật NSNN hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật NSNN và các luật có liên quan để rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm theo yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án xử lý số kinh phí còn lại của Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 theo thẩm quyền để bảo đảm việc quản lý, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả nguồn kinh phí này và phù hợp với quy định.