von

Vốn đầu tư nước ngoài quý I năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Ảnh: ĐT

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/3/2015 cả nước có 267 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 1,21 tỷ USD, bằng 59,4% so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời, có 102 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 621,12 triệu USD, bằng 48,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong quý I/2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,837 tỷ USD, bằng 55,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Phân tích của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm so với cùng kỳ là bởi trong quý I năm 2015, số lượt dự án cấp mới và tăng vốn đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2014, nhưng không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ năm 2014.

Tuy nhiên, trong quý 1 năm nay, số vốn FDI giải ngân lại tăng lên. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,05 tỷ USD, tăng 7% với cùng kỳ năm 2014.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 14 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 115 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1,4 tỷ USD, chiếm 76,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 202,93 triệu USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa với 38 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 123,36 triệu USD.

Trong quý I có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 491,05 triệu USD, chiếm 26,7% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 540,24 triệu USD, chiếm 29,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) trong quý I năm 2015 dự kiến đạt 25,08 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu đạt 23,09 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 62% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong quý I năm 2015, khu vực ĐTNN xuất siêu 1,98 tỷ USD.

Một số dự án lớn được cấp phép trong quý I

- Dự án Cty TNHH Worldon (Việt Nam) tổng vốn đầu tư 300 triệu USD do nhà đầu tư BritishVirginIslands đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh với mục tiêu sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp.

- Dự án Cty TNHH KMW Việt Nam tổng vốn đầu tư 100 triệu USD do nhà đầu tư Hàn Quốc tại tỉnh Hà Nam với mục tiêu sản xuất thiết bị viễn thông sử dụng vô tuyến điện, thiết bị đèn LED chiếu sáng.

- Dự án Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 90 triệu USD, dự án này do nhà đầu tư Hồng Kông với mục tiêu sản xuất các loại áo lót và quần lót nữ.

Trung Ninh