Cụ thể hơn, ba vị trí đầu bảng lần lượt thuộc về CtyCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI – chiếm 13,96%, tăng 1,04% so với quý IV/2015), CtyCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC - chiếm 13,67%) và CtyCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC – chiếm 10,18%).

Các vị trí còn lại thuộc về các Công ty chứng khoán: VNDirect (VNDS), Chứng khoán MB (MBS), Sài Gòn Hà Nội (SHS), Chứng khoán ACB (ACBS), Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) đã vươn lên 1 bậc so với quý III.

Ba vị trí cuối bảng thuộc về CtyCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), và CtyCP Chứng khoán FPT (FPTS).

STT

Tên công ty chứng khoán

Tên viết tắt

Thị phần

1

Công tycổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

13,96%

2

Công tycổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HSC

13,67%

3

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

VCSC

10,18%

4

Công tycổphần Chứng khoán VNDirect

VNDS

5,41%

5

Công tycổ phần Chứng khoán MB

MBS

5,23%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

ABCS

4,31%

7

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

KIS

4,16%

8

Công tycổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

SHS

3,99%

9

Công tycổ phầnChứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

BSC

3,92%

10

Công tycổ phần Chứng khoán FPT

FPTS

3,9%

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HSX quý I/2016

Về thị phần môi giới trái phiếu, có 4cCông ty chứng khoán tham gia giao dịch môi giới trong quý I/2016. Trong đó, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) dẫn đầu toàn thị trường với thị phần 60,56,96%; tiếp đó là CtyCP Chứng khoán Bản Việt (BVSC) với 33,09%; số còn lại thuộc về CtyCP Chứng khoán VNDirect (VNDS) và CtyCP Chứng khoán Maritme (MSI)./.

Hồng Quyên