Với cam kết về tác động toàn cầu, IIX đang củng cố hệ sinh thái cho đầu tư tác động qua các dự án sáng tạo như “Sẵn sàng cho đầu tư tạo tác động tại Việt Nam” (IIRV), dưới sự tài trợ của Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC). Mục tiêu bao trùm của dự án nhằm cải thiện bức tranh toàn cảnh kinh tế của khu vực bằng cách thu hút các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội.

Quỹ IIX hỗ trợ huy động 500.000 USD cho doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam
Detech Coffee là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số ở địa phương. Ảnh: IIX

Được thực hiện trong 4 năm, dự án hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái đầu tư tác động tại Việt Nam, đào tạo khoảng 200 doanh nghiệp tạo tác động xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ; đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng huy động vốn và giá trị tác động xã hội cho các doanh nghiệp này.

Khoản tài chính 500.000 USD (tương đương hơn 12 tỷ đồng) mà IIX huy động thành công đợt này được hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Detech Coffee, thông qua sự hợp tác với Incofin - một công ty đầu tư tác động toàn cầu có trụ sở tại Bỉ.

Là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và lãnh đạo, Detech Coffee nổi tiếng về sản xuất cà phê Arabica theo phương pháp canh tác bền vững sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số ở địa phương.

Với cách tiếp cận toàn diện, IIX hỗ trợ Detech Coffee giải quyết các khía cạnh quan trọng như mô hình tài chính, định giá doanh nghiệp, xác minh đánh giá tác động, tiếp cận nhà đầu tư, hỗ trợ cho quy trình thẩm định, tư vấn quản trị chiến lược…

Ông David Dewez - Đối tác quản lý của Incofin Investment Management cho biết: “Đây là khoản đầu tư cho doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên tại châu Á trong khuôn khổ Quỹ Tiếp cận thương mại công bằng (FAF) của chúng tôi. Kể từ năm 2012, FAF đã và đang giúp nông dân sản xuất nhỏ mở rộng khả năng tiếp cận vốn ở châu Mỹ Latinh và châu Phi. Chúng tôi rất hào hứng về vai trò của quỹ trong việc hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ ở châu Á trong tương lai”.

“Các doanh nghiệp tạo tác động xã hội đã thể hiện khả năng tuyệt vời trong việc trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác thông qua hàng hóa và dịch vụ mà họ cung cấp cũng như sự hỗ trợ của họ cho các cộng đồng địa phương. GAC rất vui khi hợp tác với IIX nhằm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam và nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư tác động cho các doanh nghiệp này. Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy sự thay đổi tích cực, tăng trưởng bền vững, và kiến tạo một tương lai nơi các doanh nghiệp tạo tác động xã hội phát triển thịnh vượng, đời sống của cộng đồng được cải thiện, và xây dựng một nền kinh tế phát triển bao trùm và kiên cường hơn” - Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil chia sẻ.