thuế

Luật Quản lý thuế quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Ảnh: TL.

Sau Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị cử tri TP. Hà Nội đề nghị có giải pháp nhằm tăng cường quản lý đối với các loại hình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, qua mạng xã hội (Facebook, Zalo và Instagram...), đặc biệt là trong công tác quản lý thuế.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, có quy định các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

Luật cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quản lý hoạt động này và chế tài xử lý sau thanh tra kiểm tra có phát hiện hành vi trốn thuế.

Trên cơ sở các nội dung quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 nêu trên, Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phát sinh thu nhập từ Việt Nam, dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế sẽ hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký thuế, thủ tục khai, nộp thuế của các đối tượng này.

Ngoài ra, quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có liên quan trong trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài không thực hiện đăng ký, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế. Quy định nêu trên dựa trên cơ sở Luật Quản lý thuế và các luật về chính sách thuế, đảm bảo phù hợp với mô hình kinh doanh của các tổ chức nước ngoài, phù hợp với thông lệ quốc tế và nhằm hạn chế việc tránh và trốn thuế.

Đối với cá nhân kinh doanh sản phẩm nội dung số (trò chơi điện tử, video...) trên nền tảng trực tuyến, thu nhập được chi trả trực tiếp từ đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thì cá nhân lựa chọn khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc khai thuế theo năm được quy định tại nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân kinh doanh sản phẩm nội dung số (trò chơi điện tử, video,...) trên nền tảng trực tuyến, thu nhập được chi trả từ tổ chức tại Việt Nam là đối tác của đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thì tổ chức tại Việt Nam có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. Việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân thực hiện theo tháng hoặc quý. Tổ chức khai thay nộp hồ sơ khai thuế cơ quan thuế quản lý trực tiếp./.

Minh Anh