hải quan

Cán bộ hải quan tăng cường kiểm tra thực tế hàng hóa chống gian lận thuế.

Xung quanh việc triển khai của ngành Hải quan thực hiện mục tiêu này, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan.

* PV: Thưa ông, năm 2018, Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm thuế theo các hiệp định tự do thương mại (FTAs) đã ký kết. Điều này sẽ tác động thế nào đến việc thực hiện nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) của ngành Hải quan?

- Ông Lưu Mạnh Tưởng: Năm 2018, Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,7%; xuất khẩu tăng 8 - 10% so với 2017; phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao. Mặc dù dự kiến hoạt động XNK tăng 8 - 10%, nhưng việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Hải quan vẫn rất thách thức khi phải thực hiện hàng loạt các FTAs.

Từ 1/1/2018, Hiệp định ATIGA với trên 90% dòng hàng hóa có thuế về 0%, bên cạnh đó, Hiệp định ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Hàn Quốc, ASEAN – Nhật Bản cũng có nhiều nhóm hàng sắt thép, điện tử, điện lạnh bước vào giai đoạn cắt giảm mạnh về thuế, đồng nghĩa với việc tiếp tục giảm số thu thuế.

lưu mạnh tưởng

Ông Lưu Mạnh Tưởng

Cùng với việc được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thuế quan này, tình hình nhập khẩu chuyển luồng hàng hóa, chuyển luồng thương mại các mặt hàng được nhận định sẽ lớn. Doanh nghiệp (DN) sẽ tận dụng các ưu đãi, chuyển từ khu vực chưa được ưu đãi thuế suất sang nhập khẩu hàng hóa ở các nước, khu vực được ưu đãi thuế. DN có xu hướng nhập khẩu hàng hóa thay thế, hàng hóa có giá trị tương đương, có xuất xứ từ các khu vực được hưởng ưu đãi.

Cụ thể, hàng hóa từ các nước ASEAN nhập khẩu dự báo sẽ tăng mạnh. Năm 2018 có 90% dòng thuế giảm về 0%. Ví dụ như mặt hàng ô tô, năm 2017, thuế suất ô tô mới giảm 10% nhưng lượng nhập khẩu xe ô tô tăng kỷ lục; trong đó có xe từ Thái Lan và Indonesia, Malaysia. Nhận định năm nay sẽ tiếp tục tăng lên khi thuế giảm từ 30% xuống còn 0%. Ngoài ra còn một số mặt hàng khác nữa cũng cắt giảm thuế về 0%.

* PV: Chỉ tiêu thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2018 cơ bản được giao bằng năm 2017, trong khi năm 2018 mức thuế suất nhiều mặt hàng cắt giảm mạnh. Vậy, Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm nay thế nào, thưa ông?

- Ông Lưu Mạnh Tưởng: Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đã chỉ đạo ngành Hải quan triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ tháng đầu năm 2018.

Xác định việc thực hiện nhiệm vụ thu năm 2018 là vô cùng thách thức, Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu thu ngân sách cho các cục hải quan tỉnh, thành phố ngay trong những ngày đầu tháng 1/2018. Đặc biệt, năm nay chỉ thị phấn đấu thu ngân sách của Tổng cục Hải quan sẽ được ban hành ngay trong tháng 1/2018.

Việc ban hành chỉ thị phấn đấu thu ngân sách sớm hơn 1 tháng so với năm 2017 (ban hành ngày 28/2/2017), cho thấy quyết tâm của Tổng cục Hải quan, mong muốn các cục hải quan tỉnh, thành phố nhìn nhận nhiệm vụ thu đạt chỉ tiêu pháp lệnh 283.000 tỷ đồng là rất khó khăn, cần nỗ lực xây dựng và triển khai giải pháp cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu năm.

* PV: Để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt hiệu quả, năm 2018, ngành Hải quan sẽ triển khai giải pháp quan trọng nào, thưa ông?

- Ông Lưu Mạnh Tưởng: Trên cơ sở bám sát các chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, gắn với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu. Các giải pháp sẽ gắn với tình hình thực tế năm 2018, như tăng cường kiểm soát về trị giá, giá tính thuế, mã số, đặc biệt là kiểm soát về C/O.

Năm nay, các dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được trình Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét ban hành, tạo cơ sở để cơ quan hải quan triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách.

Trong đó có một nội dung sửa đổi cơ bản về trị giá, theo đó đã phân định rõ kiểm tra trong thông quan và sau thông quan. Với sự phân định rõ đó, cơ quan hải quan sẽ tập trung nguồn lực bố trí để xử lý những lô hàng, mặt hàng có rủi ro cao ngay ở khâu thông quan, đảm bảo thu ngân sách. Ngược lại những mặt hàng có rủi ro thấp thì sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK,

Cùng với việc sửa văn bản pháp quy, cơ quan hải quan sẽ tổ chức lực lượng tiếp tục phát huy việc đấu tranh chống gian lận về trị giá, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại, đảm bảo tạo thuận lợi cho DN XNK. Đặc biệt, các loại hàng hóa là nguyên liệu phục vụ sản xuất; các DN có ý thức chấp hành tốt pháp luật…, sẽ được thông quan ngay và kiểm tra sau. Ngược lại, những hàng hóa có rủi ro cao, đặc biệt là hàng hóa của DN có ý thức tuân thủ pháp luật không cao sẽ phải thực hiện kiểm tra trong thông quan để có thể thu ngay được thuế vào ngân sách…

* PV: Xin cảm ơn ông!

Hải Linh (thực hiện)