Sau 3 ngày (1 - 3/12) làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII gồm 168 ủy viên. Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại buổi họp báo sau đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, ngay sau đại hội, nhiều nhiệm vụ quan trọng sẽ được các cấp công đoàn triển khai để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn phong trào công nhân, hoạt động công đoàn.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII
Ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Theo đó, trước mắt là xây dựng và ban hành 4 chương trình trọng tâm, 1 nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ, bao gồm: nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033; Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 – 2028; Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028; Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra các nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm và 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ. Trong đó: phấn đấu cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII bao gồm 28 người. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là ông Nguyễn Đình Khang. 5 phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII bao gồm: ông Phan Văn Anh, ông Ngọ Duy Hiểu, bà Thái Thu Xương, ông Huỳnh Thanh Xuân, ông Nguyễn Xuân Hùng.