Trước đó, ngày 27/10/2021, Ủy ban châu Âu ban hành công báo Quy định số 2021/1900, sửa đổi Quy định 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.

Rau quả xuất khẩu vào EU thực hiện theo quy định mới từ 15/11
Tần suất kiểm tra mặt hàng rau quả Việt Nam nhập khẩu vào thị trường EU có sự thay đổi. Ảnh: TL minh họa

Theo đó, EU áp dụng tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại rau thơm và hoa quả của Việt Nam khi nhập khẩu vào thị trường EU.

Cụ thể, rau mùi: 72%, húng quế: 20%, bạc hà: 30%, đậu bắp: 20- 30%, hạt tiêu: 20%, thanh long: 10%.

Quy định này được áp dụng từ ngày 15/11/2021.

Theo định kỳ, 6 tháng một lần, Ủy ban châu Âu sẽ xem xét các danh sách thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc động vật từ một số nước thứ ba chịu sự tăng cường tạm thời của biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Việc nắm bắt thông tin tần suất kiểm tra mặt hàng rau quả Việt Nam của Ủy ban châu Âu giúp cho doanh nghiệp Việt Nam tránh được các rủi ro trong quá trình xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU giàu tiềm năng bậc nhất thế giới./.