RCC đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2021 là gần 35 tỷ đồng, tăng khoảng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2020.

RCC: Dòng tiền theo quý âm, thua lỗ đã giảm hơn năm trước
RCC: Dòng tiền quý I âm, giảm thua lỗ hơn năm ngoái. Ảnh: T.L
Tài chính Điện lực: Lãi thuần dịch vụ giảm mạnh, lỗ kinh doanh ngoại hối Phục Hưng Holdings (PHC): Lãi tăng nhưng dòng tiền kinh doanh âm

Tuy doanh thu tăng, nhưng công ty phải gánh chi phí tài chính tăng khá mạnh trong quý I/2021, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn ghi nhận âm 9,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng bị âm gần 9,7 tỷ đồng. Tuy vậy, mức thua lỗ trong quý I/2021 vẫn thấp hơn so với mức lỗ cùng kỳ năm trước, khi lợi nhuận sau thuế quý I năm trước là âm 15,4 tỷ đồng.

Về diễn biến dòng tiền, RCC ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2021 âm 27,7 tỷ đồng, mức âm sâu hơn so với mức âm 17 tỷ đồng của dòng tiền kinh doanh quý I/2020.

Nguyên nhân chính khiến dòng tiền kinh doanh quý I/2021 âm là do trong giai đoạn này công ty phải thâm hụt dòng tiền khá nhiều cho tài sản là hàng tồn kho.

Tại thời điểm cuối quý I/2021, Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt có tổng tài sản là 1.112 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 947 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty là 780 tỷ đồng, quy mô nợ theo đó đang ở mức lớn gấp gần 3 lần so với vốn chủ sở hữu của công ty cùng thời điểm.

Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt có thời gian hoạt động từ năm 1973 với tên gọi khi mới thành lập là Xí nghiệp Liên hợp công trình Đường sắt.

Hoạt động chính của công ty này là xây dựng các công trình giao thông đường sắt, đường bộ; tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát và thiết kế các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; đầu tư, kinh doanh bất động sản; sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng.../.