tổng cục hải quan

Tổng cục Hải quan luôn quan tâm tạo thông thoáng cho hoạt động XNK của DN. Ảnh: Hải Anh

Quyết định này thay thế Quyết định 3949/QĐ-TCHQ năm 2013 của Tổng cục Hải quan có nhiều điểm cải cách quan trọng, thông thoáng hơn rất nhiều, rút ngắn thời gian xét công nhận DN ưu tiên hải quan.

Theo đó, thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận DN ưu tiên của Tổng cục Hải quan rút xuống còn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ (rút ngắn được 10 ngày so với quy định trước đây).

Thời gian để thẩm định thực tế là không quá 3 ngày, đối với trường hợp không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN để đánh giá tuân thủ pháp luật (rút ngắn 12 ngày so với quy trình cũ). Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN để đánh giá tuân thủ pháp luật thì thời gian thực hiện thẩm định thực tế, theo quy định tại Luật Hải quan, tối đa 10 ngày làm việc.

Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo hoặc kết thúc xác minh, làm rõ (nếu có), Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận DN ưu tiên./.

Hải Anh