Rút tiền tại ATM bằng căn cước công dân gắn chip

Rút tiền tại ATM bằng căn cước công dân gắn chip  ảnh 1

Rút tiền tại ATM bằng căn cước công dân gắn chip  ảnh 2