Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu niêm yết bổ sung lần này sẽ tương đương với giá trị cổ phiếu niêm yết hơn 71,49 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2013 của Sacomreal.

Được biết, Sacomreal hoạt động trong ngành bất động sản, với số vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện tại số lượng cổ phiếu đang niêm yết của công ty là 142.999.861 cổ phiếu.

Năm 2013, Sacomreal đặt kế hoạch doanh thu là 1.422 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu SRC đóng cửa với giá 6.500 đồng/cổ phiếu./.

D.T