Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

Theo đó, công ty này bị phạt tiền 85 triệu đồng, căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Sai phạm nhiều lần, HUD4 bị phạt và áp dụng tình tiết tăng nặng
Ảnh chụp màn hình website Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4.

Nguyên nhân bị xử phạt là do công ty không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội (HNX) các tài liệu về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

Công ty này còn CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước; CBTT về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; CBTT về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa, ông Hoàng Đình Thắng và ông Hoàng Anh Tuấn; CBTT Bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về việc “Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý”.

Ngoài ra, công ty này còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính và tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính” quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính./.