Sáng 21/9: 9 biển số đẹp được đấu giá thành công, cao nhất 2,5 tỷ đồng
Sáng 21/9: 18 biển số đẹp được đưa ra đấu giá. Ảnh: TL

Cụ thể, sáng 21/9 đã có 9 biển số đẹp được đưa lên sàn đấu giá gồm: 20A-688.88, 68A-299.99, 49A-599.99 (8 giờ - 9 giờ); 17A-368.88, 18A-388.88, 37K-222.22 (9 giờ 15 phút – 10 giờ 15 phút); 64A-166.66, 34A-699.99, 30K-566.66 (10 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút).

Kết quả, kết thúc phiên đấu giá 8 giờ-9 giờ ngày 21/9, mức giá trúng lần lượt là: 49A-599.99 (dải biển số tỉnh Lâm Đồng) có giá 640 triệu đồng; biển số 20A-688.88 (Thái Nguyên) giá trúng 1,2 tỷ đồng và biển số 68A-299.99 (Kiên Giang) giá 2,55 tỷ đồng. Biển số đẹp tỉnh Kiên Giang cũng được ghi nhận là biển số trúng đấu giá lớn nhất trong phiên sáng nay.

Kết thúc phiên đấu giá 9 giờ 15 phút - 10 giờ 15 phút, mức giá trúng lần lượt là: 17A-368.88 (Thái Bình) giá trúng 270 triệu đồng; 37K-222.22 (biển số tỉnh Nghệ An) có giá 810 triệu đồng và biển số 18A-388.88 (Nam Định) giá 840 triệu đồng.

Cuối cùng, phiên đấu giá cuối trong buổi sáng nay là 10 giờ 30 phút-11 giờ 30 phút, mức giá cho 3 biển số lần lượt là: 64A-166.66 (Vĩnh Long) có mức giá trúng 215 triệu đồng; 34A-699.99 (Hải Dương) giá 1,045 tỷ đồng và biển số 30K-566.66 (Hà Nội) có mức giá là 1,925 tỷ đồng.

Chiều nay, 9 biển số tiếp tục được đưa ra đấu giá là: 51K-777.99, 35A-355.55, 98A-666.88 (13 giờ 30 phút – 14 giờ 30 phút); 60K-399.99, 88A-633.33, 14A-822.88 (14 giờ 45 phút – 15 giờ 45 phút); 75A-333.33, 30K-568.68, 82A-123.45 (16 giờ - 17 giờ).

Tiếp đó sáng mai ngày 22/9, 9 biển số tiếp tục lên sàn gồm: 66A-234.56, 51K-868.68, 20A-686.88 (8 giờ - 9 giờ); 35A-366.66, 99A-668.68, 61K-268.68 (9 giờ 15 phút – 10giờ 15 phút); 81A-367.89, 51K-777.77, 15K-166.88 (10 giờ 30 phút – 11 giờ 30 phút).

Chiều cùng ngày sẽ là: 43A-777.79, 90A-222.22, 36A-989.99 (13 giờ 30 phút – 14 giờ 30 phút); 30K-568.88, 66A-233.33, 92A-366.66 (14 giờ 45 phút – 15 giờ 45 phút); 38A-555.55, 25A-068.68, 51K-888.68 (16 giờ - 17 giờ).

Theo thông tin, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, người tham gia đấu giá nhưng không trả giá sẽ không bị mất tiền đặt trước, chỉ có khách hàng không vào phòng đấu giá mới không được hoàn lại./.