HNX cho biết, tính tại thời điểm ngày 31/12/2014, VIMICO góp vốn tại 14 công ty con, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, khách sạn và vận tải hành khách, kinh doanh vật tư, thiết bị ngành mỏ và dịch vụ quản lý bất động sản. Ngoài ra, VIMICO còn có 4 công ty liên kết hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và chế biến, khai thác khoáng sản.

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước tại VIMICO vào thời điểm ngày 1/4/2014 là hơn 2.001 tỷ đồng. Tổng Công ty dự kiến vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 2.000 tỷ đồng. Trong phiên IPO tới, VIMICO sẽ bán đấu giá công khai hơn 46,6 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương với 23,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.

Doanh thu thuần từ năm 2011 đến năm 2014 của VIMICO lần lượt đạt 3.214 tỷ đồng, 2.454 tỷ đồng, 3.141 tỷ đồng và 3.129 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 227 tỷ đồng, 121 tỷ đồng, 115 tỷ đồng và 101 tỷ đồng. ROE trong 4 năm là 15,2%; 7,6%; 8,2% và 6,9%.

Theo kế hoạch trong giai đoạn tới từ năm 2015 đến năm 2017, doanh thu của VIMICO ước đạt từ 4.326 tỷ đến 5.840 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế lần lượt là 55,3 tỷ đồng; 106,9 tỷ đồng và 106,7 tỷ đồng; ROE đạt 3%, 6% và 6%. Tỷ lệ trả cổ tức trong 3 năm là 2%, 4% và 4%.

Được biết, VIMICO hiện tại là doanh nghiệp được xếp vị trí hàng đầu trong nước về khai thác, tuyển luyện, gia công chế biến khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như: đồng, thiếc, kẽm, chì, vàng, bạc,... So với các doanh nghiệp khác, VIMICO có khả năng chế biến sâu (đồng, kẽm, thiếc kim loại) với quy mô lớn, sở hữu quy trình công nghệ tiên tiến gắn liền từ khâu khai thác đến chế biến sâu ra sản phẩm cuối cùng như đồng tấm, vàng nguyên liệu,...

D.T