Theo đó, tại phiên đấu giá tổ chức ngày 19/10 tới, Công ty cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam đưa ra đấu giá lô cổ phần gồm 19.528.409 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu với giá khởi điểm 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 19.528.409 cổ phần.

SCIC bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam
Ảnh minh họa

Được biết, Công ty cổ phần Hạ tầng và bất động sản Việt Nam là doanh nghiệp do 3 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước SCIC, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Cơ điện lạnh (REE) thành lập vào ngày 25/6/2008 với mục tiêu nhằm xây dựng một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Công ty có vốn điều lệ là 410 tỷ đồng./.