Áp lực đảm bảo mức bội chi cả giai đoạn
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Gói kích thích kinh tế về lâu dài sẽ góp phần giảm bội chi ngân sách
Bội chi ngân sách năm 2022 dự kiến 4% GDP
Địa phương chỉ được phép bội chi khi đáp ứng đủ các quy định

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đã có kiến nghị điều chỉnh dự toán vay, trả nợ công năm 2022 của tỉnh.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 6, Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của NSĐP không vượt quá 20% sổ thu ngân sách được hưởng theo phân cấp, thì Bắc Kạn thuộc nhóm có hạn mức dư nợ vay của NSĐP không vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

Đã có nhiều chính sách hỗ trợ 6 tỉnh Đông Nam Bộ phục hồi kinh tế. Ảnh: TL.
Bội chi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo giữ an ninh tài chính quốc gia. Ảnh: TL.

Với phương án dự toán thu chi ngân sách tỉnh Bắc Kạn năm 2022 trình Quốc hội thì hạn mức dư nợ vay tối đa năm 2022 của Bắc Kạn theo quy định của Luật NSNN là 130,9 tỷ đồng. Theo các hiệp định vay đã ký kết, năm 2022 tỉnh Bắc Kạn thực hiện rút vốn các khoản vay nước ngoài là 39,803 tỷ đồng, trong đó vay trả nợ gốc là 8,45 tỷ đồng.

Với phương án ước thực hiện bội chi của các địa phương năm 2021 là 24.800 tỷ đồng, bằng dự toán Quốc hội quyết định thì tỉnh Bắc Kạn có dư nợ vay cuối năm 2021 là 123,4 tỷ đồng (dư nợ đầu năm 2021 của tỉnh là 92,6 tỷ đồng; mức vay trong năm 90 tỷ đồng; trả nợ trong năm 59,2 tỷ đồng; dư nợ cuối năm 2021 là 123,4 tỷ đồng).

Như vậy, hạn mức còn được vay trong năm 2022 (bội chi NSĐP) là 7,5 tỷ đồng (130,9 tỷ đồng - 123,4 tỷ đồng), số phải cắt giảm kế hoạch vay năm 2022 để đảm bảo không vượt quá dư nợ vay theo quy định của Luật NSNN là 23,8 tỷ đồng.

Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội mức bội chi năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn đã đảm bảo theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính ghi nhận đề nghị của tỉnh và đề nghị Bắc Kạn trước mắt thực hiện theo dự toán năm 2022 sau khi được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ giao.

Căn cứ kết quả thực hiện vay và trả nợ năm 2021 chính thức của địa phương, căn cứ tình hình thực hiện vay và trả nợ năm 2022 của các địa phương, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức bội chi của các địa phương năm 2022, trong đó có tỉnh Bắc Kạn./.