Đây là nội dung được đưa ra trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng vừa công bố lấy ý kiến đóng góp.

nha_o_cong_vu
Sẽ siết chặt công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ. Ảnh: TL

Đối với NƠCV của Chính phủ thì việc quản lý, bố trí cho thuê thực hiện theo quy định tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 7/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê NƠCV của Chính phủ.

Cũng theo dự thảo, việc quản lý sử dụng trang bị nội thất của NƠCV được quy định cụ thể như lựa chọn thiết bị, vật dụng nội thất để trang bị phải phù hợp với công năng, diện tích, không gian của từng phòng trong căn hộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện trang bị nội thất cơ bản NƠCV đối với trường hợp đầu tư xây dựng mới NƠCV hoặc mua căn hộ chưa có trang thiết bị nội thất để bố trí làm NƠCV …; thiết bị, vật dụng nội thất NƠCV được trang bị phải có niên hạn sử dụng tối thiểu 5 năm.

Dự thảo cũng quy định, NƠCV được thu hồi khi người thuê nhà nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn được thuê NƠCV; người thuê nhà chuyển công tác đến địa phương khác; người thuê nhà sử dụng NƠCV sai mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê NƠCV mà cơ quan quản lý NƠCV có quyết định xử lý thu hồi. Thời hạn thu hồi NƠCV tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày Thông báo thu hồi NƠCV có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp bên thuê NƠCV thuộc diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy định thì các đơn vị chức năng sẽ thực hiện việc cưỡng chế thu hồi. Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi không quá 60 ngày kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi NƠCV./.

Thiện Trần