chi NSNN

Bộ Tài chính cho biết, từ nay đến hết năm 2013, sẽ phấn đấu thanh toán hết số hoàn thuế GTGT phát sinh. Ảnh minh họa, nguồn: tapchitaichinh.vn

Đã bố trí đủ cho năm 2014

Theo dự kiến của Bộ Tài chính, nhu cầu chi hoàn thuế năm 2013 khoảng 90 nghìn tỷ đồng (tăng 19 nghìn tỷ đồng so với dự toán); năm 2014 khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, chi hoàn thuế GTGT là nhiệm vụ của ngân sách trung ương (NSTW). Từ nay đến hết năm 2013, sẽ phấn đấu quyết liệt để tăng thu thêm, đồng thời tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT, trên cơ sở đó, phấn đấu thanh toán hết số hoàn thuế GTGT phát sinh năm 2013.

Bộ Tài chính khẳng định, đối với năm 2014 đã bố trí đủ Quỹ hoàn thuế GTGT theo nhu cầu phát sinh. Đối với số nợ từ năm 2012 trở về trước, sẽ phải xử lý dần trong điều hành (trường hợp có tăng thu NSTW) và trong dự toán các năm sau, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Hoàn thuế tăng do đâu?

Tại kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều ý kiến đã đề nghị Chính phủ tính đủ số hoàn thuế GTGT phát sinh trong năm 2013 để phản ánh đúng tình hình thu NSNN và năm 2014 không để phát sinh nợ mới; đồng thời, cần có giải pháp để chấn chỉnh tình trạng hoàn thuế tăng cao.

Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2006 - 2010, chi hoàn thuế GTGT so với tổng thu thuế GTGT thường chiếm khoảng 25%. Trong hai năm trở lại đây, tỷ lệ này có xu hướng tăng lên (khoảng 30%).

Bộ Tài chính lý giải, nguyên nhân chủ yếu do chính sách giảm 50% thuế GTGT đầu vào đối với một số mặt hàng như: giấy, xi măng, gạch, ngói, sắt thép, sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giầy… để tháo gỡ khó khăn cho DN, làm tăng số thuế phải hoàn.

Ngoài ra, do hàng tồn kho tăng cao, dẫn đến làm tăng số thuế phải hoàn cho các trường hợp trong 3 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế đã lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước về thành lập DN; cơ chế tự khai, tự nộp thuế, tự in hóa đơn để gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Kiểm soát chặt chẽ chi hoàn thuế GTGT

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính cho biết đã tăng cường nhiều giải pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với chi hoàn thuế GTGT, giảm tỷ lệ cho hoàn thuế so với tổng thu thuế GTGT.

Đơn cử, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT (có hiệu lực từ 1/1/2014), trong đó nâng điều kiện hoàn thuế đối với các trường hợp có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 3 tháng liên tục như hiện nay lên 12 tháng liên tục. Khi đó, tình trạng gian lận và nhu cầu hoàn thuế GTGT sẽ giảm mạnh.

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát sửa đổi quy định về điều kiện in ấn, sử dụng hóa đơn theo hướng bổ sung các điều kiện được phép sử dụng hóa đơn tự in, tăng cường công tác quản lý, ghi chép hóa đơn…

Cùng với hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, ngành Tài chính đã tăng cường công tác hoàn thuế GTGT, như rà soát các đối tượng có số hoàn thuế lớn, phát sinh liên tục, rủi ro cao để tập trung kiểm tra.

Đẩy mạnh việc đối chiếu chéo hóa đơn của các DN nhằm ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận về hoàn thuế.

Theo quy định hiện hành, cơ bản có 3 trường hợp được hoàn thuế GTGT, gồm:

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh chưa được khấu trừ hết.

- Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới (sau khi bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư mới với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh) có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư chưa được khấu trừ hết.

- Cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 3 tháng liên tục trở lên.

H.TR