Thanh tra Chính phủ vừa có Công văn 516/TTCP-VI về việc thanh tra về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong năm 2014 giao cơ quan thanh tra, các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Đồng thời báo cáo việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

xay dung

Sẽ tập trung thanh tra quản lý đầu tư, nợ đọng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Ảnh:ĐT

Đánh giá của Thanh tra Chính phủ cho thấy, do phân cấp quá rộng lại thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn tới tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; thời gian thi công kéo dài, kế hoạch bị cắt khúc từng năm, hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán, lãng phí nguồn lực nhà nước, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong khi đó, vốn ngân sách nhà nước hiện nay và trong thời gian tới rất hạn hẹp do dự báo tình hình thu ngân sách tiếp tục khó khăn, vốn trái phiếu Chính phủ không thể phát hành tăng thêm nhiều để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, dư nợ công ở mức cho phép.

Theo Thanh tra Chính phủ, mục đích việc thanh tra để phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức cá nhân khác trong việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua.

Đồng thời qua thanh tra sẽ kiến nghị điều chỉnh những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ nhằm tăng cường quản lý đầu tư, xử lý và giảm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đợt thanh tra này sẽ tập trung vào nội dung quản lý đầu tư, nợ đọng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, trong đó, tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến nợ đọng như: Lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ….

Thời kỳ thanh tra là các chương trình, dự án, công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 31/12/2013.

Trung Ninh