Đấu giá biển số xe: Bình đẳng, công khai, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là để đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp” theo quan niệm của từng người sử dụng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong việc cấp và sử dụng biển số xe, đăng ký xe.

Bên cạnh việc ngăn ngừa hành vi trục lợi từ việc cấp quyền sử dụng biển số ô tô; xác lập quyền sử dụng của biển số ô tô; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp và sử dụng biển số ô tô, việc đấu giá cũng giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký, cấp biển số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của Chính phủ tại phiên họp. Ảnh: TL

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, về vấn đề này, nhiều nước đã thực hiện việc lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar,…

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại Kỳ họp thứ 4, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chính phủ đề xuất quy định biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho số đấu giá của tất cả các địa phương trên toàn quốc để tham gia đấu giá. Quy định không đưa ra đấu giá đối với một số biển số xe như: biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của quân đội, xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá là mức giá thấp nhất, phù hợp với thực tiễn, theo đó xác định công thức tính chung, áp dụng thống nhất trong tất cả trường hợp đấu giá, là mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương nhân với hệ số.

Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá ít nhất bằng giá khởi điểm khi đấu giá lần đầu thì biển số được bán cho người đó.

Về nguồn thu từ đấu giá, Chính phủ đề xuất số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% vào ngân sách địa phương.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật thống nhất đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp. Đồng thời, nếu được UBTVQH đồng ý thì sẽ áp dụng việc xây dựng, ban hành Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với quy định về sử dụng nguồn thu từ đấu giá, Ủy ban Pháp luật cho rằng, căn cứ quy định tại Luật Ngân sách nhà nước thì khoản thu từ bán tài sản nhà nước do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý thuộc ngân sách trung ương hưởng 100%; đồng thời, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ thì Bộ Công an được giao quản lý nhà nước đối với kho số quản lý phương tiện giao thông vận tải và là cơ quan cấp đăng ký biển số các loại xe cơ giới. Do đó, về nguyên tắc tiền thu từ đấu giá biển số ô tô sẽ phải nộp 100% vào ngân sách trung ương. Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan trình lý giải rõ hơn sự cần thiết, mục đích của việc phân bổ cho ngân sách địa phương 30% số thu từ đấu giá biển số, bởi việc cấp quyền sử dụng và thống nhất quản lý kho số thuộc trách nhiệm của Bộ Công an và cơ bản việc đấu giá do các cơ quan thuộc Bộ Công an thực hiện. Hơn nữa, ngân sách địa phương theo phân cấp đã bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp.

Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết khác với dự kiến ban đầu, Chính phủ xin rút lại đề nghị phân bổ kinh phí theo tỷ lệ 30/70, thay vào đó, toàn bộ nguồn thu từ đấu giá biển số xe sẽ được nộp vào ngân sách trung ương. Về địa bàn tham gia đấu giá, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe bất cứ tỉnh nào trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay với cơ sở dữ liệu công dân, tất cả hạ tầng của Bộ Công an hiện nay hoàn toàn có thể quản lý tốt việc này.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBTVQH đã biểu quyết thông qua việc bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, với tỷ lệ tán thành 100%.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc trình Quốc hội xem xét cho phép thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe là hết sức cần thiết, người dân sẽ hoan nghênh bởi vừa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân, đồng thời vẫn đảm bảo công khai, minh bạch. Còn có một số nội dung chưa phù hợp hoàn toàn với luật nên có thí điểm, sẽ được bàn cụ thể sau.