Theo đó, công ty dự kiến phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020 (gần 223 tỷ đồng). Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, SHS cũng sẽ chào bán hơn 103,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 13.500 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động dự kiến khoảng 1.399 tỷ đồng. Trên thị trường, giá SHS ở mức 46.000 đồng/cổ phiếu đóng cửa phiên 12/8.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 31/8 đến 28/9. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 31/8 đến 4/10. Với số tiền thu được từ đợt chào bán, công ty cho biết sẽ dùng 40% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; 40% cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường; 20% còn lại được dùng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty còn phát hành 4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, tương đương 1,93% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Như vậy, SHS dự kiến phát hành gần 118 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Qua đó, vốn điều lệ gấp hơn 1,5 lần lên hơn 3.250 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận./.

Hồng Quyên