Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính - ông Bùi Xuân Ngọc đánh giá, Ban Vận động thành lập công đoàn cơ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời chúc mừng Công đoàn VNX đã được thành lập.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thành lập công đoàn cơ sở

Đại hội đã bầu 7 thành viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở VNX. Ảnh: Khánh Huyền

Phó Chủ tịch thường trực Bùi Xuân Ngọc đề nghị, Công đoàn VNX hoạt động bảo đảm tôn chỉ mục đích dưới sự lãnh đạo của Đảng và phối hợp với chính quyền cùng các cơ quan đơn vị để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ: hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng cấp, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền VNX cùng các cơ quan, đơn vị để tổ chức, vận động, tuyên truyền người lao động thực hiện đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công đoàn Việt Nam, các quy chế, quy định của cơ quan; nâng cao chất lượng chuyên môn của người lao động.

Công đoàn VNX thực hiện tốt chức năng đại diện cho người lao động; tập hợp giải quyết kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của ngươi lao động bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động; thực hiện chức năng giám sát pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn VNX cơ sở vững mạnh tham gia tổ chức xây dựng Đảng; quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thành lập công đoàn cơ sở
Đồng chí Khương Xuân Thảo được bầu là Chủ tịch Công đoàn cơ sở VNX, nhiệm kỳ 2022 - 2028. Ảnh: Khánh Huyền

Thay mặt ban lãnh đạo VNX, ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNX, cho rằng đây là một sự kiện quan trọng của VNX. Điều này thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính và đặc biệt là sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ Công đoàn Bộ Tài chính.

Công đoàn VNX được thành lập là cầu nối gắn kết giữa Đảng bộ sẽ được thành lập trong thời gian tới, ban lãnh đạo VNX và người lao động; đồng thời cũng là tổ chức đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo động lực để người lao động VNX phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Lãnh đạo VNX sẽ luôn tạo điều kiện, ủng hộ cho hoạt động của công đoàn và lắng nghe ý kiến của công đoàn viên, phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong việc xây dựng các văn bản liên quan cơ chế chính sách, quyền lợi người lao động VNX" - ông Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở VNX là sự kiện quan trọng trong công tác phát triển của công đoàn ngành Tài chính nói chung và là dấu mốc trong công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự của VNX nói riêng./.